Čínská masáž

menu.png, 2,2kBČínská masáž

Člověk je částečkou vesmíru. Vše, co žije ve hvězdách, najdeme i v jeho těle.

Přicházíme na svět čistí jako chryzantéma.

Pohybujeme se v prostředí, které nás ovlivňuje, my sami působíme na své okolí. Vytváří se nekonečné množství rovnovážných a nerovnovážných stavů mezi námi a světem.

Zdraví je otázkou rovnováhy.

Nemoc vzniká poruchou rovnováhy vnitřního prostředí nebo poruchou rovnováhy mezi vnitřním a zevním prostředím. K zevnímu patří voda, půda, vzduch, vztahy mezi drobnohlednými tvory i mezi lidmi.

Nemoc a zdraví není ani darem, ani trestem nadpřirozených sil.

Zdraví a nemoc jsou v rukou lidí.

Není jen zdraví, nebo jen nemoc. Existují plynulé přechody mezi oběma jevy. Rmoutíte-li se nad jedním nálezem, utěšujte se, že jedno vyšetření = žádné vyšetření.

Hranice „normálu“ je široká a závislá na věku, na denní a roční době a na mnoha dalších skutečnostech.

Čím složitější útvar ve vesmíru, tím méně stačí, abychom ho poškodili. A naopak. Tělu stačí málo pomoci, aby obnovilo rovnováhu, aby se uzdravilo. Není pomoci tomu, kdo si nechce pomoci sám.

Čínští učenci se domnívali, že člověka prostupuje zvláštní životní síla, kterou někdy ztotožňovali s touhou po životě. Vzniká prý v míše a soustřeďuje se v mozku.

Neobyčejně úzký vztah k nervové tkáni má od samého početí kůže. V nejranějším období nitroděložního života, kdy příštího člověka tvoří tři lístky, ne nepodobné květu růže, vzniká z jednoho lístku kůže, mozek, mícha a nervy. Nervy prostupují celé tělo, všechna ústrojí. Některé části kůže jsou na nervová zakončení (nejvnímavější část nervů) bohatší, než jiné části těla. K těm nejbohatším patří prsty rukou, nohou, nos, uši, rty, pohlavní ústrojí.

Kůže má tedy nejužší spojení nejen s činností nervů, míchy a mozku, ale i se všemi ústrojími.

Číňané před několika tisíci lety objevili v kůži body, které na západě nazýváme – akupunkturními. Můžeme v nich prokázat jiné vlastnosti, ať již tepelné, elektrické, chemické nebo mikroskopické, než v jejich bezprostředním okolí. Drážděním akupunkturních bodů vznikají kromě nervových pochodů také další pochody – chemické, hormonální a jiné. Vytváří se například takzvané vnitřní morfium – endorfin, což je látka, která upravuje vnitřní rovnováhu těla, zlepšuje náladu, vnímání bolesti snižuje nebo úplně potlačuje. Možná, že si podobný účinek můžete přivolat polykáním léčiv, ale východní zákrok – bez chemie, je zdravější.Endorfiny vznikají i při přiměřené tělesné práci a při smíchu – nezapomínejte na to.

Jeden ze způsobů dráždění akupunkturních bodů je čínská masáž. S její pomocí můžeme dosáhnout tělesnou a duševní pohodu.

Čínská masáž

Provádíme si ji sami, nebo s pomocí druhé osoby, jedním nebo více prsty a to tak, že na vyhledaném bodu vibrujeme bříškem prstu po dobu pěti až sedmi vteřin. Po stejnou dobu odpočíváme a pak znovu masírujeme. Celková doba masáže jednoho bodu je pod jednu minutu, chceme-li zvýšit činnost nějakého ústrojí, nebo okolo tří minut, jde-li nám o to, nějaké projevy utlumit. U nedávno vzniklých obtíží je možné masáž opakovat dvakrát třikrát za den, u déle trvajících radíme masírovat jednou za pět dní. Navíc vám doporučujeme:

– poraďte se o masáži se svým lékařem. Stejná obtíž může mít totiž různé příčiny. Domluvte se i o vhodných léčivech – kolik a jak dlouho je máte užívat. Tělo si na léčiva zvyká, a tím se jejich účinek snižuje.

– před a po masáži si opláchněte ruce.

A rada závěrečná?

Buďte trpěliví, nic netrvá věčně. Nejde o ty růže, ale trpělivost patří k nejcennějším vlastnostem člověka. Zavřete oči a hledejte na své kůži nejúčinnější body. Jsou většinou citlivé, teplé, měkké, „jiné“. Zkoušejte svůj způsob masáže – hledejte svůj tlak, svoji časovou délku, neboť každý jsme jiný.

Vydržte. Mnozí jsou na tom hůř než vy. V případě, že máte možnost použít pro vyhledávání a dráždění bodů elektrický, laserový nebo ultrazvukový přístroj, neváhejte tak učinit, ale poraďte se s odborníkem.